Rejyon eta a nan Rio de Janeiro kat jeyografik
Kat jeyografik ki nan rejyon yo nan eta a nan Rio de Janeiro